Kontaktujte geodety

+420 581 070 831

geodet Šumperk

Geodetické práce Šumperk
Vozda, s.r.o.

Hledáte geodeta? Jsme zde pro Vás. Naše firma VOZDA, s.r.o. nabízí komplexní geodetické služby. Sídlíme v Šumperku, působíme nejen po celém okrese, ale i ve všech sousedních okresech jako např. Olomouc, Jeseník, Bruntál, Přerov, Prostějov, Svitavy, Ústí nad Orlicí a pro Vás i dále. Geodetické práce pro Vás zpracováváme ve vysoké kvalitě, s profesionálním přístupem a v předem stanoveném termínu.

Geodetické a zeměměřičské práce:

Katastr nemovitostí

 • konzultace o Vašich potřebách před každou zakázkou
 • geometrické plány pro novostavby, pro rozdělení pozemků, pro věcné břemeno
 • vytyčení a upřesnění hranic pozemků
 • vyřízení souhlasu s dělením pozemků
 • vyhotovení smluv pro vklad do katastru

Mapování

 • účelové mapy pro projekční přípravu staveb
 • mapy a podklady pro GIS
 • digitální model terénu
 • příčné a podélné profily terénu

Geodetická dokumentace staveb

 • liniové a prostorové stavby
 • inženýrské sítě včetně zpracování pro GIS - vodovody a kanalizace pro VaK, plynovod - dle směrnice RWE, sdělovací - dle směrnice O2, el. vedení NN, VN - dle směrnice ČEZ

Odpovědný geodet na stavbách

 • vyhotovení přesných měřických sítí
 • prostorové vytyčení staveb
 • kontrolní měření
 • zaměření skutečného provedení stavby

Jiné:

 • vyhotovení pasportů pro GIS
 • vyhotovení bodových polí

Na trhu jsme již od roku 1991, naši společnost Vozda, s.r.o. jsme založili v roce 1998.

Za dlouhá léta působnosti na našem trhu jsme si získali mnoho spokojených zákazníků. Staňte se jedním z nich i Vy.

Těšíme se na Vaše zakázky.

Geodetická kancelář:

Vozda, s.r.o.
Fialova 416/3
787 01 Šumperk


tel.: +420 581 070 831
mob.: +420 608 782 200
e-mail: vozda@vozda.cz

IČO: 25393499
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek: 7:00 - 17:00